Fotogalerie

Vstupem na akce, které jsou pořádané obcí Přezletice, souhlasíte s pořizováním fotografií a jejich následným zveřejněním na webu obce, Facebooku a ve zpravodaji obce.

11. 10. 2008 …a rekonstrukce i opravy pokračují...
20. 9. 2008 Oprava kapličky Panny Marie
20. 9. 2008 Likvidace „plastů“?
17. 9. 2008 Dokončení úpravy pomníků padlých
17. 9. 2008 Generální oprava můstku
13. 6. 2008 Čištění vpustí dešťové kanalizace
13. 6. 2008 Zahradní úpravy u historických památek v obci
4. 6. 2008 Běsnící živly
4. 6. 2008 Dětský den 2008
4. 6. 2008 Vítání občánků 2008
4. 6. 2008 Vandalismus a sprostá krádež
12. 5. 2008 Přezletické čarodějnice
28. 4. 2008 Archeologické naleziště Zlatý kopec – první kroky k nápravě
28. 4. 2008 Kolaudace místní komunikace Pod Hájem
28. 4. 2008 Setkání seniorů 16. dubna 2008
28. 4. 2008 Vyčištění Ctěnického potoka
10. 2. 2008 Beseda o historii Přezletic
13. 1. 2008 Večer pro Karla Hašlera - fotografie
24. 10. 2007 Balónková show
26. 7. 2007 Výlet do Ctěnic
18. 6. 2007 Vítání občánků
18. 6. 2007 Jak se slavily padesátiny
18. 6. 2007 Dětský den
18. 6. 2007 Totální úhyn ryb v Přezleticích