Obec Přezletice


Komunální odpad

Od 6. ledna 2017 je možno zakoupit na OÚ známky na svoz komunálního odpadu pro rok 2017.

Ceny známek za svoz TKO pro rok 2017:

Typ nádoby 1x týdně (52 svozů) 1x za 14 dní (26 x)
110/120 l 2 320 Kč 1 460 Kč
240 l 4 150 Kč 2 420 Kč
1100 l 11 180 Kč 6 650 Kč

Svoz podle známek z roku 2016 bude prováděn pouze ke dni 1. března 2016.

Na obecním úřadě jsou i nadále k dispozici odpadové pytle (120 l), které je po naplnění možno přistavit k jakékoliv nádobě na TKO a tento pytel bude při svozu odvezen.

Cena jednoho pytle je 85 Kč.

Svozové dny

  • týdenní svoz - každá středa
  • čtrnáctidenní svoz - každá lichá středa
  • sezonní svoz - od října do března - každá středa, od dubna do září každá lichá středa