Podzemní kontejnery v Kaštanové zprovozněny

18. října 2019 Aktuality

Osazeny jsou pro následující separovaný odpad: Sklo Kov Tetrapaky Plast Papír Prosíme dodržujte správné třídění. Plasty, papír i plechovky je vhodné zmačknout. Zejména v letních měsících je vhodné obaly znečištěné od potravin a nápojů alespoň částečně propláchnout, zabrání se tím zápachu. Více informací o správném způsobu třídění je možné shlédnout zde: https://jaktridit.cz/…v-domacnosti Jan Macourek

Originální dokument [4.13 MB]