Prodloužení linek BUS 302 do Letňan přes Veleň a Čakovice

18. listopadu 2019 Aktuality

Na základě požadavku obcí Přezletic a Veleně dojde od 1. prosince k propojení obou obcí linkou 302, která bude vedena v trase Českomoravská – Letňany – Přezletice – Veleň.
Spoje linky 302, které přijedou do Veleně od Přezletic, budou z Veleně pokračovat jako linka 377 (bez přestupu) přes Čakovice do Letňan. V opačném směru budou rovněž všechny spoje linky 302 začínající ve Veleni přijíždět jako linka 377 (bez přestupu) od Letňan a Čakovic. Proto bylo nutné současně upravit jízdní řád linky 302 a 377 tak, aby nově vedené spoje jely v prokladu se stávajícími spoji a tak došlo k rovnoměrnému rozložení cestujících do všech spojů. Tato úprava se týká pouze pracovních dnů.
V návaznosti na navrženou úpravu jízdního řádu linky 377 bylo nutné posunout navazující spoje linek 471, 472 a 476 pro zachování návazností v Kostelci nad Labem.

Uvedené změny resp. navýšení dopravy bude Obec Přezletice financovat rovným dílem s Velení z obecního rozpočtu. Náklady na „přidání“ tohoto spoje budou pro naši obec znamenat navíc cca 27.000 Kč za měsíc. Z toho důvodu budou spoje jezdit ve zkušebním provozu s tím, že pokud jej občané Přezletic, Veleně a Mírovic nebudou dostatečně využívat, budo od změny odspoupeno. Věříme, že navýšení možnosti dopravy občané obcí přivítají a budou MHD hojně cestovat. Rozšířením dopravy se otevírá možnost cestování do nákupních center, bazénu a dále bez nutnosti přestupu. Navíc bude Veleň přestupním uzlem pro možnost cestování do Brandýsa n.L, Kostelce n.L, Sluh, Mratína a dále s přestupem například do Neratovic, Mělníka atd. V rámci změn došlo k úpravě obratiště Na Kocandě, takže bude ještě jízdní řád upraven o vynechanou zastávku Na Kocandě. Jízdní řády jsou ke stažení zde: Jan macourek místostarosta

Originální dokument [464.04 kB]