Možnost nákupů a roznosu potravin pro seniory

13. března 2020 Aktuality

Rodina Loulova nabízí možnost zajišťování nákupů pro seniory v obci, kteří sami tu možnost nemají, nebo mají strach v dnešních dnech vycházet. Domluva je možná na telefonu 776 092 876

Rodině tímto děkujeme za příkladnou aktivitu