Běsnící živly

4. června 2008 Co se u nás děje

Konečně se poslední týden v květnu počasí umoudřilo a začalo být teplo, až vedro. Koncem týdne dosahovaly teploty ve dne 30°C a v Čechách nastaly tropické dny. Trvají-li však více dní, hrozí nebezpečí bouřek a přívalových dešťů. A nebezpečí nejen zahrozilo, ale bohužel přišlo.

Večer v sobotu 31. 5. se nad Přezleticemi usadila taková bouřka, že přívaly vody lily a lily z nebe téměř 3 hodiny. Podle naměřených hodnot výšky vodního sloupce dešťových srážek, které poskytl pan Dams, spadlo v Přezleticích během bouřky 47 mm vody!
A tak se opět zalila lokalita pod Vinoří, kde museli místní hasiči nasadit plovoucí čerpadlo a čerpat a čerpat a čerpat…

Veškeré vpustě dešťové kanalizace byly ucpány různými nečistotami a tak voda ani nemohla do kanalizace vtékat. Velký dík všem, kdo pomáhali odstraňovat klacky a bláto z kanálových mřížek a pomohli tak obnovit odtok vody.

Velké potíže byly na Veleňské s velkou louží a vrstvou bláta, které nateklo z pole a cesty v místě budoucí výstavby RD. A tak i tady bylo potřeba přiložit ruku k dílu a bláto ze silnice odstraňovat.

V Okálově, kde je nejnižší bod v Topolové ulici a je zde vpusť do povrchového kanálu, se utvořilo ohromné bahnité jezero, do kterého přitekla hlína až z horní části Topolové ulice. Jen díky obyvatelům nejbližších dvou domů, se podařilo koštětem a proudem vody silnici vyčistit. Bláto nebylo jen hlína, ale voda propláchla někomu i žumpy, protože ten „žumpovní“ zápach, ten se ani nedá popsat. Na fotce je situace z dopoledne, kdy louže o velikosti 35 m během noci odtekla a zůstala jen několikacentimetrová vrstva „blátíčka“.
Tak nezbývá jen doufat, že se podaří vodu rychle odčerpat, protože předpověď na 1.červnový týden slibuje další bouřky a přívalové deště i s krupobitím.

Fotogalerie