Rekonstrukce Zahradní ulice

5. září 2008 Co se u nás děje

Koncem srpna mohly být započaty stavební práce na skoro polovině ulice Zahradní. Starostce obce se podařilo získat účelově vázanou finanční dotaci na kompletní rekonstrukci části Zahradní ulice, a to včetně vyřešení odvodu povrchových dešťových vod. Každý dotační titul vyžaduje finanční spoluúčast obce (10 – 20%), ale v tomto případě jistě všichni uznají, že to budou dobře vynaložené prostředky. Vždyť ulice Zahradní si opravdu zasloužila být jako první přeměněna na ulici hodnou svého jména. Do té doby jsme ji mohli dočasně přejmenovat třeba na Výmolová, Loužová či Loužní, Prašná, Drncavá ,… V jednáních jsou další možné dotace na dokončení celé ulice a dále ulice Na Váze.