Generální oprava můstku

17. září 2008 Co se u nás děje

V pondělí 15.9.08 konečně začaly dlouho požadované stavební práce na můstku pro pěší ve Vinořské ulici. Přemostění strouhy bylo v tak havarijním stavu, že je potřeba můstek vystavět v podstatě znovu a tato generální oprava si vyžádá v místě prací úplné uzavření chodníku pro pěší.

„Stavbu“ je možné obejít pouze po silnici, a proto prosíme všechny řidiče i chodce, aby po dobu opravy můstku zvýšili svou opatrnost při průjezdu či průchodu kolem stavby.

ZO

Fotogalerie