Vznik „nové“ tradice?!

6. ledna 2009 Co se u nás děje

Blíží se 11.hodina Štědrého dne a přezletické společenské prostranství před vánočním stromečkem se začíná zaplňovat místními lidmi všech věkových skupin, aby si společně zazpívali několik nejznámějších vánočních koled a písní. Jak to, že se tady scházejí a dokonce ve velmi hojném počtu?

To bylo tak…. Jednou takhle večer při předvánočním „sedánku“ všech těch, kteří se starají o chod obce ve všech možných sférách jejího života, přišla Alena Benáčková se zajímavým nápadem na další kulturní akci roku 2008 v Přezleticích: „Co se sejít na Štědrý den v poledne u obecního úřadu před vánočním stromečkem a zazpívat si společně nějaké koledy?“

Návrh byl přijat s nadšením a rozproudila se debata o upřesnění celé akce: je potřeba napsat pozvánky, připravit texty koled a vánočních písní, zajistit svaření vína na zahřátí zpěváků, domluvit hudební doprovod a držet palce, aby přišlo alespoň pár lidí. Hodina zpěvu byla posunuta na 11.hodinu dopolední, protože v mnoha rodinách se i v poledne dodržují tradice štědrodenního oběda, samozřejmě postního, protože všichni chceme vidět Zlaté prasátko, že.

Vzhledem k tomu, že v Přezleticích není o muzikanty nouze, zejména pánská část rodiny Hanzlíků „hraje“ celá, nebyl problém zajistit hudební doprovod z vlastních zdrojů: na kontrabas hrál a zpíval Dušan Hanzlík, na kytaru Míla Hanzlík, na druhou kytaru Vláďa Pokorný prostřední a hlavním zpěvákem byl Tomáš Pokorný ( ostatně kdo jiný než ten, kdo zpívá ve Státní opeře by měl nám, amatérům, dávat ten správný tón, že).

Olina Hanzlíková všechny přítomné přivítala, „její holky“ nabídly pro zahřátí svařák a První vánoční sousedské zpívání v Přezleticích mohlo se zazvoněním zvonečku začít. Kdo neznal slova všech slok jednotlivých koled, ten měl k dispozici zpěvník a nebo zpíval pouze známý refrén; každopádně ten kdo přišel, ten OPRAVDU ZPÍVAL. A sbor jsme byli docela velký, okolo 50 lidí. Pravda, hlavní údaj o počtu je udáván na základě množství použitých kelímků od svařeného vína (57), ale málokdo si dal víc než jedenkrát.

Zpívalo se devět koled a jako poslední „jsme si dali“ českou vánoční píseň Purpura, která krásně umocnila vánoční atmosféru okolo přezletického vánočního stromku. Po skončení zazvonil zvoneček, Olina Hanzlíková poděkovala za skvělou účast a popřála všem přítomným krásné a spokojené prožití vánočních svátků.

Po zazvonění zvonku bývá sice konec pohádky, ale my všichni věříme, že příští rok se sejdeme ještě v hojnějším počtu a že letošním zpíváním byl položen základ vzniku NOVÉ TRADICE jménem Vánoční sousedské zpívání v Přezleticích.

Fotogalerie