Volby do ZO Středočeského kraje konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele volební komise