Obec Přezletice


Mateřská škola Přezletice zve: „Račte vstoupit“

Vyvěšeno: 14. 9. 2011

Mateřská škola Přezletice zve: „Račte vstoupit“

V pondělí 12.září 2011v půl deváté ráno byl slavnostně zahájen úplně první školní rok v úplně první přezletické mateřské škole. Taková událost vehnala do některých očí přítomných hostů i slzy. Vlastně to nebyly slzičky hostů, ale jedné copaté malé slečny, která se po odchodu maminky držela za ruku paní ředitelky jako klíště a občas musela být chlácholena i v náručí.

Ale to předbíhám. Ačkoliv provoz školky bude od 7 do17 hodin, první den se rodiče s dětmi i pozvaní hosté jak z Přezletic tak i z městské části Prahy – Vinoře scházeli až před půl devátou, aby společně slavnostně zahájili první rok provozu jednotřídkové přezletické školky. Už v šatně v přízemí bylo vidět, že dnes není jen tak obyčejný den, protože všude visely barevné balónky, které svou barevností přímo lákaly k oslavě. Na schodišti už na děti čekala před svým hradem princezna s princem a svým pohledem je doprovázeli až do prvního patra. Cestou se na děti usmívaly zvětšené obrázkové značky se jmény jednotlivých dětiček.

Jé! A co teprve ta třída. Děti se pouští rukou svých rodičů a usedají buď ke stolkům a začínají malovat své první obrázky, nebo si posedají na hrací koberec a zahajují stavby z barevných kostek lega, které vozí na staveniště pomocí nákladních aut a autíček všech velikostí a tvarů.

„Moc bych vás chtěla přivítat v naší nové školce“ pozdravila všechny přítomné paní starostka Veronika Vrecionová a hned v druhé větě děkovala přítomnému panu starostovi Vinoře Františku Švarcovi a panu řediteli školy Alfredu Tellerovi za to, že nám poskytli pronájem části prvního patra bývalé základní školy. Dále poděkovala paní místostarostce Ludmile Červínové za „papírový“ vznik mateřské školy a představila všem přítomným paní ředitelku Michaelu Spěváčkovou, paní učitelku Světlanu Padalíkovou a paní „školníkovou“ Janu Koubkovou. Poslední poděkování zaznělo z úst místostarostky právě jejich směrem za to úžasné množství práce a energie, které věnovaly poslední týden tomu, aby mohly přivítat děti v opravdu krásném, trochu pohádkovém, světě malých dětí.

A pak jsme si všichni připili šampaňským, děti a řidiči samozřejmě dětským, a školní rok 2011/2012 v první přezletické mateřské škole začal!

Fotogalerie

«Zpět