Obec Přezletice


Dětský den 2015

Vyvěšeno: 27. 7. 2015

Dětský den 2015

Oslava letošního svátku dětí proběhla v sobotu 29.5.2015 v areálu parku – dětského hřiště a sportovního areálu „Sokol Přezletice“ u rybníka jako vždy ve veselém a zábavném duchu. Letošním tématem byly pirátské hry, při nichž si děti, ale i někteří dospělí vyzkoušeli své dovednosti v různých soutěžích a při plnění zvláštních úkolů. Odměnou za zdárné splnění úkolů a předvedené dovednosti pak byly pro děti zlaté mince z pirátské pokladny a balíček pochutin a hraček, které dodal sponzor dětského dne firma HERO CZECH s.r.o. Mimo to byla pirátská část doplněna již tradičními zábavami pro děti, jako jsou skákací hrady, trampolíny, malování sádrových zvířátek, házení na panáky nebo oblíbené vodní hrátky. Velmi se dětem líbil aquazorbing a jízda na motorovém člunu, kterou zajišťoval zkušený lodivod a velitel místních hasičů Libor Slavata. V podvečer pak následovalo opékání buřtů a klobásek, které byly pro děti včetně nealkoholických nápojů zdarma. Jelikož si to všichni hezky užili, jistě se už těší na další volnočasovou akci, která se bude konat v sobotu 29.8.2015 jako tradiční ukončení prázdnin.

Za spolupráci tímto děkujeme skupině paní Jany Česákové Hyklové, která připravila pirátskou část dětského dne, dále pracovníkům a spolupracovníkům Obecního úřadu a členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří zajistili zbývající části programu včetně přípravy a také závěrečného úklidu. Zvláště pak poděkovat firmě HERO CZECH s.r.o. a její zástupkyni paní Hance Nechvátalové za sponzorskou podporu.

Fotogalerie

«Zpět