Obec Přezletice


Vánoční zdobení

Vyvěšeno: 13. 12. 2010

Vánoční zdobení

Je třetí sobota adventní, Mikuláš už své dárky rozdal před týdnem a blíží se Vánoce. Venku sice nemrzne až to praští, ale sněhu je stále dost, takže vánoční atmosféra stále trvá. Společenský sál OÚ je příjemně vytopen, voní frantík“ a znějí koledy. Na pracovních stolech je vše připraveno. Jsou zde ukázky, vzorky a materiál pro vlastní výrobu, perníčky na ozdobení, včetně sladkého sněhového zdobení. A už přicházejí první návštěvníci. Vybírají si materiál podle toho, co chtějí tvořit a zručné i méně zručné prstíky jen kmitají. Přesto, že dobrá desítka „skalních“ nedorazila, všechny pracovní stolky jsou obsazené. Nálada je vskutku vánoční, a když se v podvečer rozcházíme, každý si hrdě svůj výrobek domů. Velký dík patří paní Evě Patrasové za perfektní přípravu materiálu a vzorků a paní Marcele Štěpánkové za napečené perníčky a za trpělivost s jejich zdobením. Samozřejmě díky i vám všem, kteří jste s námi to krásné předvánoční odpoledne strávili. Za všechny organizátorky přeji všem krásné a pohodové Vánoce a těším se o příštím zdobení – velikonočním – zase nashledanou.

Na závěr mi dovolte jednu poznámku. Pokud jste si v Regionu přečetli, že beseda s panem farářem ve čtvrtek 16. prosince v 19 hodin se koná v Satalicích, tak věřte, je to je tiskařský šotek a beseda se koná u nás v Přezleticích, jak je inzerováno na pozvánce. Těším se, že si uděláte čas a přijdete.

A nakonec připomínám naše tradiční zpívání koled na Štědrý den v 11 hodin dopoledne. Svařák a zpěvník dostanete na místě.

O. Hanzlíková

Fotogalerie

«Zpět