Obec Přezletice


Smlouvy

Smlouva o spolupráci - Bílá vrátka

Smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Dodatek č. 3 k Plánovací smlouvě ze dne 19. 12. 2012

Smlouva o dílo - Chytrý dům

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - průtah obcí

Kupní smlouva č. 2015/1/2 - nákup kabiny na traktor a čelního zametače

Smlouva o dílo - průtah obcí z 3. 11. 2014

Smlouva o dílo č. 1 o provedení stavebních prací - panely Kaštanová

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o provedení stavebních prací - rekonstrukce Kaštanová, V Podskalí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo o provedení stavebních prací - rekonstrukce Kaštanová, V Podskalí

Smlouva o dílo na provedení stavebních prací - Mateřská škola Přezletice

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací - Mateřská škola Přezletice

Smlouva o dílo na provedení stavebních prací - rekonstrukce ulice Kaštanová a V Podskalí

Smlouva o dílo na provedení stavebních prací - oprava povrchů místích komunikací ulic Liliová, Jiřinková, Spojovací, Vrbová, Jívová, Šeříková, Březová

Smlouva o dílo - vypracování územní studie 6-ti lokalit - Přezletice

Smlouva o dílo o provedení stavebních prací - odvodnění ulice Cukrovarská

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o provedení stavebních prací - odvodnění ulice Cukrovarská

Smlouva o dílo - studie obecního domu

Smlouva o dílo - zajištění projektové dokumentace na akci „Novostavba viceúčelového obecního domu v obci Přezletice“

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo o provedení stavebních prací - rekonstrukce Kaštanová, V Podskalí

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo o provedení stavebních prací - rekonstrukce Kaštanová, V Podskalí

Smlouva o dílo v oblasti sběru, přepravě a odstraňování odpadu

Darovací smlouva - pozemky - Obadi s.r.o.

Smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Výstavba kanalizace v obci Přezletice“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Výstavba kanalizace v obci Přezletice“

Příkazní smlouva - zajištění technického dozoru a odborného dohledu nad stavebními firmami a příslušnými subdodávkami týkajícími se „Novostavba pavilonu mateřské školy Přezletice na pozemku č. 255/2 k.ú. Přezletice“

Smlouva o poskytování právních služeb - PRK Partners s.r.o.