Obec Přezletice


Úřední deska

Vyvěšeno: 23. 4. 2007| Sejmuto: 15. 5. 2007 | Zobrazeno: 331x

Konkurzní řízení na ředitele ZŠ A MŠ Sluhy

Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Sluhy.

Vyvěšeno: 12. 4. 2007| Sejmuto: 27. 4. 2007 | Zobrazeno: 346x

Zasedání ZO

Oznámení o zasedání obecního zastupitelstva dne 19. 4. 2007 od 18:00

Vyvěšeno: 2. 4. 2007| Sejmuto: 2. 5. 2007 | Zobrazeno: 324x

Nabídka pozemků určených k převodu

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. §7.

Vyvěšeno: 1. 4. 2007| Sejmuto: 30. 9. 2007 | Zobrazeno: 332x

Oznámení o zveřejnění přehledů problémů nakládání s vodami v oblastech povodí Labe, Ohře, Berounky, Vltavy a zprávy o výsledcích přípravných prací

Oznámení o zveřejnění přehledů problémů nakládání s vodami v oblastech povodí Labe, Ohře, Berounky, Vltavy a zprávy o výsledcích přípravných prací

Vyvěšeno: 27. 3. 2007| Sejmuto: 11. 4. 2007 | Zobrazeno: 362x

Uzemní rozhodnutí o umístění stavby

Uzemní rozhodnutí o umístění stavby: studny u rod. domu čp. 334 na pozemku parc.č. 91/47

Vyvěšeno: 12. 3. 2007| Sejmuto: 27. 3. 2007 | Zobrazeno: 329x

Zápis ze zasedání ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1. 3. 2007

Vyvěšeno: 6. 3. 2007| Sejmuto: 21. 3. 2007 | Zobrazeno: 333x

Obecně závazná vyhláška č. 6/2007

Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Vyvěšeno: 6. 3. 2007| Sejmuto: 21. 3. 2007 | Zobrazeno: 346x

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace