Obec Přezletice


Místní vyhlášky

Účinnost od Název Velikost Formát
1. 4. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 1/2017, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené svazkem obcí 58 KB PDF
19. 12. 2016 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 3/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků 58 KB PDF
19. 12. 2016 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Přezletice 58 KB PDF
15. 11. 2016 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 1/2016 o nočním klidu 58 KB PDF
4. 1. 2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - o poplatku za komunální odpad 58 KB PDF
22. 4. 2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 - požární řád obce 58 KB PDF
30. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška Obce Přezletice č. 2/2012 o místních poplatcích 58 KB PDF
8. 10. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přezletice 58 KB PDF
13. 3. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška Obce Přezletice č. 1/2011 o místních poplatcích 58 KB PDF
14. 3. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území obce (vyhláška o odpadech) 58 KB PDF
21. 5. 2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška Obce Přezletice č. 3/2008 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky Obce Přezletice č. 1/2009 58 KB PDF
21. 5. 2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů v obci Přezletice 58 KB PDF
10. 11. 2009 Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace 134 KB PDF
16. 4. 2008 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci 68 KB PDF

Jednací řád

28. 3. 2012 Jednací řád zastupitelstva obce Přezletice 111 KB PDF