Obec Přezletice


Oznámení o zasedání ZO

Vyvěšeno: 16. 2. 2017 | Sejmuto: 27. 2. 2017

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat 23. 2. 2017 v 18.00 na OÚ Přezletice

Program:

 1. Smlouva o zříz. věcného břemene (p.Brožová)
 2. Prodej části poz. p.č. 196/7 k.ú.Přezletice, otevírání obálek
 3. Prodej části poz. p.č. 953/10 k.ú. Vinoř, otevírání obálek
 4. Směrnice obce
 5. Jmenování správce rozpočtu
 6. Úprava ceníku služeb
 7. Smlouva o převzetí dluhu Benuga
 8. Smlouva o poskytování PRK
 9. Závěrečný účet
 10. Zpráva o inventarizaci majetku obce
 11. Příspěvek startovné SG Přezletice
 12. Dodatek smlouvy č.2 – účetní služby
 13. Příspěvek sport. činnost SSK Přezletice
 14. OZV č. 1/17 školský obvod
 15. Zpráva o činnosti OP Koleč
 16. Různé
 17. Zpráva finančního výboru
«Zpět