Obec Přezletice


Oznámení o zasedání ZO

Vyvěšeno: 30. 3. 2017 | Sejmuto: 17. 4. 2017

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat 6. 4. 2017 v 17.30 na OÚ Přezletice

Program:

 1. Výběr dodavatele služeb Sběr, přeprava a odstranění odpadu
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene Energon (ČEZ, přeložka VN)
 3. Záměr na odprodej části poz. 430/63 (430/70) k.ú. Přezletice ( Trafostanice ČEZ)
 4. Záměr darovat (odprodat) poz. 57/6 k.ú. Přezletice
 5. Smlouva o zřízení břemene Energon (ČEZ obnova NN)
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 7. Plánovací smlouva (Brožovi)
 8. Dohoda o ukončení budoucí sml. o připojení ČEZ
 9. Budoucí smlouva o připojení ČEZ
 10. Výběr nájemce prostor restaurace Veleňská 48
 11. Zpráva o výsledku přezkoumání obce Přezletice
 12. Závěrečný účet obce Přezletice
 13. Záměr práva stavby Svazková škola PPJ
 14. Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě Abbey
 15. Různé, diskuze
«Zpět