Obec Přezletice


Oznámení o zasedání ZO

Vyvěšeno: 23. 11. 2017 | Sejmuto: 1. 12. 2017

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat 30. 11. 2017 v 18.30 na OÚ Přezletice

Program:

 1. Zhotovení propoj Ctěnická, vodovod Jilmová, šoupě Spojovací
 2. Závěr dílčího přezkoumání hospodaření
 3. Zpráva fin. výboru
 4. Dodatek smlouvy o spolupráci Obadi
 5. Smlouva o výpůjčce ČOV Obadi
 6. Smlouva o postoupení práv a povinností ze záruky (ČOV Přezletice)
 7. Dárkové poukazy (jubilanti), příspěvek na stravné r.2017
 8. Poplatek za psy 2017
 9. Stanovení závazných ukazatelů hospodaření MŠ Přezletice, rozpočet
 10. Schválení přijetí daru
 11. Rozpočet obce 2018
 12. Rozpočtový výhled 2019-2020
 13. Rozpočtová opatření menšího rozsahu pravomoc starosty
 14. Rozpočtová opatření do konce roku 2017
 15. příkaz starosty k provedení inventarizace a plán inventarizace za rok 2017, sestavení inventarizační komise
 16. Ceny svoz odpadů od 1.1.2018
 17. Plánovací smlouva 3x RD Pod Hřebenem
 18. Plánovací smlouva Defian House s.r.o. (výstavba souboru RD)
 19. Dodatek smlouvy obchod
 20. Dodatek č.1 břemeno RWE
 21. Příspěvek cvičitelce
 22. Odměny zastupitelů od 1.1.2018
 23. Různé, diskuze
«Zpět