Místní samospráva

Starosta

Tomáš Říha

Místostarosta

Rudolf Novotný

Zastupitelstvo obce

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Tomáš Říha starosta 602 321 535 starosta@prezletice.cz
Rudolf Novotný místostarosta 724 190 211 mistostarosta@prezletice.cz
František Hucek zastupitel 730 625 845 frantisek@hucek.cz
Ing. Arch. Břetislav Lukeš zastupitel fbreta@dimenze11.cz
Jan Macourek zastupitel 602 310 391 macourek@hacer.cz
Petra Zajícová, DiS. zastupitel petra.kopacova@seznam.cz

Finanční výbor

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Jan Macourek předseda 602 310 391 macourek@hacer.cz
Mgr. Jitka Zelinková člen    
Mgr. Jana Moravská člen    
Michaela Holcová člen    
Lenka Novotná člen    

Komise pro strategický rozvoj a výstavbu obce

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Arch. Břetislav Lukeš člen 608 972 692 rozvoj@prezletice.cz
Lenka Brožová člen   rozvoj@prezletice.cz
Ing. Doleček člen   rozvoj@prezletice.cz
Pavel Popov člen   rozvoj@prezletice.cz

Kontrolní výbor

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
František Hucek předseda 730 625 845 frantisek@hucek.cz
Petra Zajícová, DiS. člen petra.kopacova@seznam.cz
Tereza Budařová člen