Úřední deska

Úřední desku svazkové školy naleznete zde.

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název a anotace
21. 9. 2021 29. 9. 2021 Oznámení - Zasedání zastupitelstva obce 29.9.2021 [PDF, 18.13 kB]
17. 9. 2021 1. 10. 2021 Záměr obce - uzavření dohody o narovnání duplicitního vlastnictví p.č.967/2 [PDF, 13.12 kB]
13. 9. 2021 29. 9. 2021 Oznámení - zahájení územního řízení - Scancom s.r.o. [PDF, 1.1 MB]
10. 9. 2021 10. 10. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR [PDF, 99.39 kB]
10. 9. 2021 10. 10. 2021 Volby- přenosná urna [PDF, 172.47 kB]
8. 9. 2021 16. 10. 2021 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 Z 3527/28, Z 3528/28, Z 3529/28, Z 3530/28, Z 3537/28 a Z 3540/28 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy [PDF, 377.59 kB]
8. 9. 2021 10. 10. 2021 Volby 2021 - svolání prvního zasedání OVK [PDF, 84.29 kB]
8. 9. 2021 15. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy [PDF, 290.4 kB]
8. 9. 2021 15. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy [PDF, 285.98 kB]
8. 9. 2021 16. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3130/12, Z 3161/12 a Z 3173/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy [PDF, 281.41 kB]
2. 9. 2021 31. 1. 2022 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 [PDF, 56.81 kB]
31. 8. 2021 31. 12. 2021 Finanční úřad - upozornění [PDF, 1022.73 kB]
30. 8. 2021 1. 10. 2021 Záměr obce - odprodej pozemku č.p. 529/12 k.ú. Přezletice [PDF, 96.26 kB]
30. 8. 2021 1. 10. 2021 Záměr obce - odprodej pozemku č.p. 529/18 k.ú. Přezletice [PDF, 100.29 kB]
30. 8. 2021 1. 10. 2021 Záměr obce - odprodej pozemku č.p. 529/11 k.ú. Přezletice [PDF, 96.01 kB]
30. 8. 2021 1. 10. 2021 Záměr obce - odprodej pozemku č.p. 529/19 k.ú. Přezletice [PDF, 95.84 kB]
30. 8. 2021 1. 10. 2021 Záměr obce - směna pozemku č.p. 515/10 k.ú. Přezletice [PDF, 81.51 kB]
25. 8. 2021 31. 12. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 [PDF, 66.12 kB]
24. 8. 2021 30. 9. 2021 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy [PDF, 372.8 kB]
23. 8. 2021 1. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy [PDF, 233.65 kB]
23. 8. 2021 1. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy [PDF, 227.56 kB]
18. 8. 2021 30. 9. 2021 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy [PDF, 310.17 kB]
2. 8. 2021 11. 10. 2021 Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021, Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise [PDF, 71.08 kB]
8. 7. 2021 31. 12. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci [PDF, 632.96 kB]
29. 6. 2021 30. 6. 2022 Závěrečný účet obce Přezletice 2020 [PDF, 686.37 kB]
19. 4. 2021 31. 12. 2021 Příloha k OZV č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad [PDF, 75.05 kB]
18. 2. 2021 1. 2. 2022 Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2020 [PDF, 84.04 kB]
18. 2. 2021 31. 12. 2021 Dotační program na podporu růstu počtu obyvatel s TP v obci Přezletice [PDF, 517.09 kB]
21. 12. 2020 31. 12. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Přezletice [PDF, 88.31 kB]
21. 12. 2020 31. 12. 2021 Rozpočet obce Přezletice na rok 2021 [PDF, 84.33 kB]
25. 11. 2020 31. 12. 2022 MŠ Přezletice - Střednědobý výhled rozpočtu r.2022, 2023 [PDF, 142.16 kB]
25. 11. 2020 31. 12. 2021 MŠ Přezletice - Rozpočet 2021 [PDF, 11.57 kB]
29. 7. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 [PDF, 14.42 MB]
8. 4. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy [PDF, 1.17 MB]
23. 12. 2019 31. 12. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Svazková škola PPJ na roky 2021 a 2020 [PDF, 345.61 kB]
9. 12. 2019 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - č.j. 63920/2019-MZE-16212 [PDF, 388.8 kB]
15. 8. 2019 31. 12. 2030 S platností od 15. 8. 2019 má svazek obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí, zřízenu elektronickou úřední desku na odkazu http://prezletice.cz/school-documents/office-board V listinné podobě je zveřejněná na oficiální úřední desce u objektu Veleňská 48, 250 73 Přezletice. [PDF, 12.24 kB]
1. 12. 2017 31. 12. 2021 Rozpočtový výhled obce Přezletice 2019 - 2020 [PDF, 111.84 kB]