Obecní vyhlášky

Datum účinnosti Název Soubor
31. 7. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 1/2020 o nočním klidu PDF
1. 1. 2020 Zrušovací obecně závazná vyhláška č. 1/2019 PDF
1. 1. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného PDF
1. 1. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství PDF
1. 1. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad PDF
1. 1. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů PDF
1. 4. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 1/2017, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené svazkem obcí PDF
19. 12. 2016 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 3/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků PDF
19. 12. 2016 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Přezletice PDF
15. 11. 2016 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 1/2016 o nočním klidu PDF
4. 1. 2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - o poplatku za komunální odpad PDF
22. 4. 2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 - požární řád obce PDF
30. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška Obce Přezletice č. 2/2012 o místních poplatcích PDF
8. 10. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přezletice PDF
14. 3. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území obce (vyhláška o odpadech) PDF
13. 3. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška Obce Přezletice č. 1/2011 o místních poplatcích PDF
21. 5. 2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů v obci Přezletice PDF
21. 5. 2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška Obce Přezletice č. 3/2008 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky Obce Přezletice č. 1/2009 PDF
10. 11. 2009 Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace PDF
11. 11. 2008 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace PDF
16. 4. 2008 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci PDF

Formuláře

Název Soubor
Dotazník pro uzavření Obchodní smlouvy s VHS Benešov PDF
Evidenční list pro dítě v mateřské škole PDF
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu PDF
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu PDF
Přiznání k poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení na vodovod a kanalizaci v obci Přezletice dle obecně závazné vyhlášky Obce Přezletice č. 3/2008 PDF
Smlouva o odběru vody a vypouštění odpadních a srážkových vod PDF
Zájem o účast na slavnostním vítání občánků narozených v roce 2018 PDF
Žádost o povolení kácení dřevin PDF
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů ( domácností ) PDF
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání PDF

Výroční zprávy

Datum účinnosti Soubor
2020 PDF
2019 PDF
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
2014 PDF
2013 PDF
2012 PDF
2011 PDF
2010 PDF
2009 PDF
2008 PDF
2007 PDF
2006 PDF

Ostatní dokumenty obce

Název Soubor
Jednací řád PDF
Ceník služeb OÚ PDF
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací a služeb občanům PDF
Strategický plán obce PDF
Řád ohlašovny požáru PDF