Tiše a ochotně purpura na plotně voní...

14. ledna 2013 Co se u nás děje

stále voní, zpíval jako svou poslední vánoční píseň Velký smíšený přezletický sbor těsně před polednem Štědrého dne.

Sice nevoněla purpura, ale svařené víno, které už neodmyslitelně patří k sousedskému štědrovečernímu zpívání v 11 hodin dopoledne u našeho vánočního stromečku na prostranství před obecním úřadem.

Zazpívali jsme si s blízkými i vzdálenějšími sousedy, s dětmi, jejich rodiči i prarodiči ty nejkrásnější vánoční koledy a písně. Na kytary a kontrabas nás doprovázeli jako tradičně Vladimír Pokorný, Míla a Dušan Hanzlíkovi a krásně nám to znělo.

Pak jsme si už jen popřáli krásné Vánoce a do nového roku 2013 hlavně hodně zdraví, štěstí i spokojenosti a také pohody.

Fotogalerie