Čarodějnický slet

2. května 2013 Co se u nás děje

Před chvílí byly Velikonoce a najednou tu byl konec dubna a s ním všemi milovníky ohňů a společného opékání špekáčků a tancování a zpívání pod širým nebem dlouho očekáváná filipojakubská noc neboli Valpuržina – prostě pálení čarodějnic.

Od rána probíhaly přípravy na prostranství před hasičárnou – stavěla se hranice, připravovalo se pódium pro kapelu a samozřejmě stánky s občerstvením, aby u ohně nejen nevyschlo v krku, ale aby bylo i co zakousnout.

V 19.hodin se slétly všechny místní čarodějky u Křenů, kde si naložily svou slaměnou kolegyni, která letos měla padnout za oběť upálením, na alegorickou kárku a vyrazily průvodem po obci směrem k připravené hranici. Průvod byl jako vždy doprovázen i rodiči a prarodiči těch nejmenších čarodějnic a ježibab. Letos jsme ale měli jednu raritu, na vozících se totiž vezly čarodějnice dvě a tak bylo potřeba moc pohlídat, která vlastně skončí v plamenech ☺. Na přání nebližších byla Laděna Kopáčová odvezena do bezpečné vzdálenosti od ohně a její osobní čarodějnice jménem Martin se starala o to, aby jí nebyl zkřiven ani jediný rozkošný vlásek na hlavě.

To starostka s místostarostkou si doslova zahrávaly s ohněm a jen tak tak unikly záměně se slámovou čarodějnicí. Naštěstí se jízlivé poznámky o tom, kdo stál panu Antonínovi Prášilovi modelem pro výrobu čarodějnice, rychle při pohledu na jeho krásnou ženu (na levé fotce druhá zleva) vyvrátily a za organizátory mám touto cestou vyřídit velký dík slámovému sochaři, což ráda činím ☺.

Naštěstí pro ně (možná naneštěstí pro jiné ☺) v plamenech skončila ta slámová.

Čarodějnice si daly ještě taneček kolem vatry s hořící kolegyní a pak už se jen jedlo, pilo, tančilo a zpívalo do pozdních nočních hodin.

Děti si užívaly nových herních prvků, které bychom asi pro velký zájem měli převést na zahradu budoucí školky.

Ani někteří dospělí se ve hrách nenechali zahanbit a napichování buřtů z výšky do Karkulčina košíčku bylo málem odměněno potleskem na otevřené scéně.

Naštěstí se Přezleticím vyhnuly silné dešťové přeháňky a ty malé přepršky se daly v pohodě vydržet. Večer se vydařil jako vždy na jedničku, lidí bylo tolik, že jsme se skoro kolem ohně všichni pohodlně nevešli; ale stěžovat si nebudem, naopak, zájem lidí svědčí o tom, že přezletické čarodějnice jsou vyhledávanou společenskou událostí roku.

Tak zase za rok.

Fotogalerie