Přezletické posvícení

26. září 2013 Co se u nás děje

Pomalu se ani nechce věřit, že i letos vyšlo na „zlatou neděli“ počasí sluníčkově zlaté. A kdyby jenom svítilo sluníčko, dokonce i teploty dosahovaly hodnot nadprůměrně letních. Co si přát víc?

Možná lepší a ještě lepší vzhled náměstí či Horní návsi, která by se stala skutečným centrem naší obce; ale snad se i toho jednou dožijeme ☺.

Teď však honem zpátky na posvícení. Od 15 hodin byl připraven kulturní program, kdy k poslechu a zpěvu hrál Špalíček Praha lidové písničky západních Čech. K pohodovému odpoledni jistě přispěly i posvícenské koláčky a kávička, které servírovala již známá „kulturní“ parta; jen je škoda, že letošní posvícení se muselo obejít bez burčáku – počasí prostě tomuto prvnímu poslovi vinobraní nepřálo. Zato jsme ale mohli ochutnat nejrůznější druhy grapy či italského vína; inu jižní kraje mají sklizně dřív ☺.

Pauzy mezi jednotlivými bloky písní a tanců využily představitelky obce k slavnostnímu předání čestných uznání a finanční odměny letošním vítězkám Velké letní soutěže „O nejrozkvetlejší okno a předzahrádku“ paní Janě Perlíkové a Heleně Říhové; potlesk na otevřené scéně byl krásným oceněním jejich péče jak o svá okna a zahrádky, tak i o krásný pohled na kvetoucí nádheru pro nás ostatní. Díky.

Druhou pauzu pak využila paní starostka k představení dvou hostů – vinořského pan farář Pavel Jančík krátce pohovořil o tradici českých posvícení a druhý host, starosta Líbeznic pan Martin Kupka jednak ocenil lidovost přezletického posvícení (což se týkalo hlavně výběru muziky), za druhé poděkoval za milé pozvání a na závěr pozval všechny přítomné i na posvícení těsně za kopcem, do Líbeznic.

A vedle silnice vyhrávala pouťová hudba, cvakaly výstřely ze vzduchovky na střelnici, děti hlasitě výskaly při houpání se v pouťových nesmrtelných lodičkách a nebo si užívaly skákání v nafukovací mini ZOO.

Hned naproti střelnici pak bylo možno svlažit hrdlo v Hospodě Na náměstí, kde k dobrému pivu hrál a zpíval mix českých písní hudebník za doprovodu „orchestru“ z naprogramovaných kláves.

V podobném duchu se nesla i pondělní Pěkná, kde se hrálo, zpívalo a hlavně tančilo, jak už se tak na posvícenské pondělí v Přezleticích dělává.

Fotogalerie