Výstražná informace - povodňová bdělost

7. července 2009 Aktuality

Nad střední Evropou se zvýrazňuje frontální rozhraní mezi chladným vzduchem na severozápadě a teplým na jihovýchodě, které se bude vlnit a v noci na středu postupovat přes Moravu a Slezsko k východu.

Na frontálním rozhraní se budou vyskytovat bouřky, které budou ojediněle doprovázené přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami. V okolí fronty očekáváme i trvalejší srážky. Během noci na středu se úhrn srážek bude pohybovat od 10 do 40 mm (za 12 hodin), v bouřkách ojediněle kolem 60 mm srážek. Nárazy větru mohou dosáhnout rychlosti 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h). Bouřková a srážková činnost bude ustávat ve středu ráno.

V důsledku předpokládaných srážek, které nejvíce zasáhnou oblasti Novohradských hor, Šumavy, Českomoravské vrchoviny, Orlických hor a Jeseníků, lze očekávat zejména na menších tocích výrazné vzestupy vodních hladin. Dosažení třetího stupně povodňové aktivity předpokládáme v povodí horní Malše ve středu v ranních hodinách. Na ostaních tocích zasažených srážkami předpokládáme během středy dosažení 1. SPA, případně 2. SPA.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
- Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ) a dle aktuální situace v postižených oblastech podnikat nezbytná opatření.
- Uposlechnout pokynů místní samosprávy, policie a hasičské záchranné služby.
- Nutno vyvarovat se aktivit v korytě postižených toků a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.).