Oznámení ZO - Chodník do Vinoře k Bille

27. července 2018 Aktuality

Po jednání s panem starostou Vinoře Švarcem jsme dospěli ke shodě potřeby vybudování chodníku do Vinoře směrem k Bille. Ze strany Přezletice se jedná o úsek od křižovatky Nohavice po hranici katastru, kterou je přemostění Ctěnického potoka (Ulice Cukrovarská/Ro­sická). Dále bude chodník pokračovat na straně Vinoře.

V současné době již probíhá zaměření pozemků a začnou práce na projektu. Následně bude nutné jednat se soukromými vlastníky a pozemkovým fondem o umístění. Pokusíme se celou akci vyřešit co nejrychleji a doufáme, že bude možné chodník zprovoznit již v příštím roce.