Upozornění pro volební strany

20. září 2018 Aktuality

Volební kampaň pro volby do zastupitelstev obcí je upravena v ustanovení § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“).
Podle tohoto ustanovení může starosta vyhradit plochu pro vylepení plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb s tím, že možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran.
V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.
Ve dny voleb je v objektu, v němž je umístěna volební místnost a v jeho bezprostředním okolí, zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislých kandidátů.

Pro volby do zastupitelstva obcí 5–6.10.2018 starosta nevyhradil žádnou plochu pro vylepení plakátů.
Plakáty a jiné materiály propagující volební strany budou bez náhrady z veřejných prostor (např. lampy VOS, zastávky bus, stromy…) odstraněny