Informace pro klienty společnosti Benuga, projektu Zlatý kopec Přezletice

16. prosince 2020 Aktuality

Informace pro klienty společnosti Benuga, projektu Zlatý kopec Přezletice. Společnost Benuga mylně informuje své klienty o tom, že průtah termínu kolaudace budovy A má na svědomí obec Přezletice. Takové tvrzení není pravdivé. Kolaudace budovy A je vázána na výstavbu parkovacího domu, který měl být dostavěn současně. Veškeré průtahy jsou výhradně na straně developera a obec nijak nemůže výstavbu ovlivnit, ani povolit kolaudaci. Termín dostavby parkovacího domu a tedy i následnou kolaudaci budovy A Vám může sdělit pouze společnost Benuga.