Informace k výstavbě svazkové základní školy

12. března 2021 Aktuality

Vážení občané, jak jsme Vás již informovali, v polovině ledna jsme předali ministerstvu školství veškerou dokumentaci veřejné soutěže na zhotovitele stavby školy. Ústně nám bylo přislíbeno, že se posouzení budou přednostně věnovat a v případě, že nezjistí nějaké zásadní nesrovnalosti, mohla by stavba začít již v březnu. Takto jsme informovali i vybraného zhotovitele, který je připraven obratem začít s výstavbou. Bohužel se nám do dnešního dne, přes veškeré intenzivní urgence, nepodařilo získat schválení. Předběžně byla domluvena schůzka na ministerstvu, kde se měla celá situace objasnit. Tu ministerstvo s odůvodněním na koronavirovou situaci zrušilo s informací, že bude vše objasněno dopisem. Včera jsme dopis obdrželi. Zásadní informací v něm obsaženou je podmínka vypracování posudku soudního znalce z oboru ekonomiky staveb, tedy že projekční rozpočet a vysoutěžená cena jsou v místě a čase obvyklé. Práce soudního znalce budou objednány v příštím týdnu, předpoklad vyhotovení posudku je cca tři týdny. Tato situace znamená posun se započetím výstavby o cca tři měsíce. O výsledku budeme informovat obratem. Hezký víkend Jan Macourek předseda svazku