Přesun dětského dne

1. června 2009 Kultura

Dětský den se překládá na neděli 7. června od 15 hodin.