Čištění vpustí dešťové kanalizace

13. června 2008 Co se u nás děje

Večerní bouřka nad Přezleticemi 31.5. a následný přívalový déšt značně poškodil funkčnost stávající dešťové kanalizace v naší obci. Voda s blátem, která stekla z pole a cesty na Veleňskou ulici, zanesla mřížku kanálové vpustě, čímž kanál přestal být funkční a jen díky okamžitému vysbírání naplavených klacků a odstranění bláta, se podařilo přívaly vody odvést do vodoteče pod obcí. V pondělí přijel pročišťovací vůz pražských kanalizací a odstranil bláto z vpustí i na Horní návsi u hospody. Pracovníkům OÚ i firmě Zepris se podařilo najít a zprůchodnit kanalizační vpusť v ulici Liliové (tato byla zalita asfaltem) a tím vytvořit podmínky pro možný odtok dešťové vody z této lokality. Zároveň byl důkladně vyčištěn (tentokrát od písku po výkopových pracích na přípojce vody a kanalizace pro obyvatele ulice V Uličce) kanál na Dolní návsi a v současnosti pokračují práce na čištění a údržbě kanálu na křižovatce „u zrcadla“.

Doufáme, že tyto úpravy a vyčištění stávající dešťové kanalizace přispějí alespoň někde ke snadnějšímu zvládnutí přívalové dešťové vody v Přezleticích. Na kompletním řešení kvalitní dešťové kanalizace naší obce intenzivně pracujeme.

ZO

Fotogalerie