Dokončení úpravy pomníků padlých

17. září 2008 Co se u nás děje

V pátek 12.9.08 byly dokončeny zahradní úpravy celého prostranství okolo obou pomníků, jež připomínají památku občanů Přezletic, kteří padli v první i druhé světové válce. Věříme, že osázení nových tújí podél zídky a celková změna vzhledu obou symbolických hrobů přispěje k celkovému „zkrášlení“ jedné z mála historických památek naší obce včetně zachování a zdůraznění pietnosti tohoto místa.

ZO

Fotogalerie