Likvidace „plastů“?

20. září 2008 Co se u nás děje

V letošním roce bylo v areálu statku u Křenů zřízeno místo, kde mohou občané odkládat velkoobjemový plastový odpad (např. zahradní nábytek, barely a kbelíky). Tímto jsme se snažili odlehčit žlutým kontejnerům na tříděný odpad, aby mohl sloužit spíš běžným plastovým odpadům z domácností jako jsou sešlapané PET lahve či igelitové sáčky.

Bohužel, jak dokazují přiložené fotografie, si někteří z nás pod pojmem plastový odpad představují něco úplně jiného. Přesto bude nadále toto místo pro plastový odpad l dispozici, prosíme však o dodržování druhu odpadu. Na informačních nástěnkách i v Obecním zpravodaji jsme nabídli našim občanům, že je možné v nezbytně nutných případech a po domluvě s pracovníky OÚ odložit velkoobjemový odpad u Křenů. Zdůraznili jsme však, že na jaře a na podzim pravidelně zajišťujeme na obecní náklady přistavení tolika kontejnerů, kolik je potřeba a bylo by vhodné dělat „generální úklid“ domu v souladu s jarním a podzimním úklidem v Přezleticích. Bohužel nemáme k dispozici žádný sběrný dvůr, kde bychom mohli bezplatně (jen po předložení OP s trvalým bydlištěm) velkoobjemový odpad odkládat. Nyní je možné odvézt tento odpad do Vinoře na Tykačku (proti nově postaveným domkům směrem z Přezletic na vinořský cukrovar) do firmy Sitta SUEZ, kde vám za poplatek odpad vezmou k likvidaci.

ZO

Fotogalerie