„Retardéry“ na Vinořské

11. října 2008 Co se u nás děje

Přesvědčovat po dobrém některé řidiče, aby sundali nohu z plynu a nepletli si tuto ulici se závodní dráhou, je více než zbytečné. Dlouhodobá rekonstrukce můstku a současná (konečně!) oprava propadlé vozovky po výstavbě vodovodu a kanalizace poslouží i jako skvělý „retardér“.

Protože však obě opravy brzy skončí, problematikou zpomalení automobilového provozu na Vinořské se bude zabývat ZO na svém říjnovém zasedání, kde bude jednat o nalezení dostatečně vhodného dočasného řešení, které překlene dobu do celkové rekonstrukce této ulice. V té je počítáno s výstavbou pevných zpomalovacích prahů, jež zároveň budou sloužit jako přechod pro chodce.

Fotogalerie