A jaké bylo vlastně Setkání při příležitosti kolaudace VaK?

11. října 2008 Co se u nás děje

Kolem 17.hodiny už bylo jasné, že předpověď počasí „vyšla“ a počasí se umoudřilo. I to byl možná důvod velké účasti ze strany našich občanů, aby přišli před Obecní úřad a vlastně „oslavili“ spolu se zástupci obce, zhotovitele stavby firmy ZEPRIS, stavebního dozoru i odboru a hlavně náměstka hejtmana Středočeského kraje ing.Viléma Žáka (ODS) zkolaudování jedné z největších stavebních akci v naší obci.
Po úvodních slovech paní starostky, ing.Strádala (ředitel firmy ZEPRIS) a náměstka hejtmana ing.Žáka byli všichni přítomní pozváni ke stolu s občerstvením. I mezi jídlem si ale našli čas na popovídání si se sousedy či přímo se zástupci obce; vše příjemně podmalovávala reprodukovaná hudba.
Jediný rušivý moment, i když vlastně velmi vhodný při účasti pana náměstka, bylo na milimetry těsné míjení se autobusu 302 s vícenápravovou Tatrou přímo před Obecním úřadem.
Podrobnosti ze setkání přinese další vydání Obecného zpravodaje.

Fotogalerie