Zastávky autobusu

11. října 2008 Co se u nás děje

Jistě jste zaznamenali vybudování přístřešku pro čekající na autobus na zastávce Vinořská, která je druhou nejvytíženější zastávkou v obci.

Dále jsme ve spolupráci s úřadem ve Vinoři nechali na každou zastávku linky 302, kterou používají zejména naši občané, nainstalovat lavičky AD-net a doufáme, že budou dobře sloužit při čekání na autobus. Informace pro obyvatele horní části Přezletic ohledně vybudování zastávky na Kocandě – stále probíhají jednání s majiteli pozemků o záměru obce vybudovat zde autobusovou smyčku.

Fotogalerie