Dokončení opravy můstku

4. listopadu 2008 Co se u nás děje
Koncem října byla dokončena rekonstrukce můstku pod „Bervidem“ a poslední tečkou bylo natření všech třech zábradlí jednou z barev naší obce – a to modrou. Konečně tak mohou bezpečně všichni chodci procházet touto částí obce, která je po zřízení nové zastávky autobusu na Vinořské velmi frekventovaná.

Fotogalerie