Komunální odpad

Od 7. ledna 2019 je možno zakoupit na OÚ známky na svoz komunálního odpadu pro rok 2019.

Ceny známek za svoz TKO pro rok 2019:

Typ nádoby 1x týdně (52 svozů) 1x za 14 dní (26 x)
110/120 l 2 540 Kč 1 600 Kč
240 l 4 540 Kč 2 650 Kč
1100 l 12 240 Kč 7 280 Kč

Svoz podle známek z roku 2018 bude prováděn pouze do 28. 2. 2019 včetně.

Na obecním úřadě jsou i nadále k dispozici odpadové pytle (120 l), které je po naplnění možno přistavit k jakékoliv nádobě na TKO a tento pytel bude při svozu odvezen.

Cena jednoho pytle je 85 Kč.

Svozové dny

  • týdenní svoz - každá středa
  • čtrnáctidenní svoz - každá lichá středa
  • sezonní svoz - od října do března - každá středa, od dubna do září každá lichá středa