Úřední deska

Úřední desku svazkové školy naleznete zde.

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název a anotace
25. 5. 2022 3. 6. 2022 Záměr obce - odprodej pozemku st. 66/2 [PDF, 90.78 kB]
24. 5. 2022 30. 6. 2023 Závěrečný účet obce Přezletice (IČ:00240656) za rok 2021 [PDF, 186.4 kB]
24. 5. 2022 31. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 [PDF, 112.07 kB]
23. 5. 2022 7. 6. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení - "Obytný soubor Opidum, Přezletice" [PDF, 277.52 kB]
17. 5. 2022 10. 10. 2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období [PDF, 50 kB]
12. 5. 2022 27. 5. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby - "výstavba telekomunikační infrastruktury Přezletice" [PDF, 389.81 kB]
12. 5. 2022 27. 5. 2022 Záměr obce [PDF, 13.32 kB]
11. 5. 2022 11. 6. 2022 Oznámení - Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra [PDF, 191.02 kB]
5. 5. 2022 5. 6. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce [PDF, 1.29 MB]
2. 5. 2022 2. 6. 2022 VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2022 o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 [PDF, 458.97 kB]
2. 5. 2022 2. 6. 2022 Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s ukončením stavu pandemické pohotovosti [PDF, 242.09 kB]
2. 5. 2022 2. 6. 2022 VV - Doručení návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Oznámení o veřejném projednání návrhu [PDF, 220.93 kB]
2. 5. 2022 2. 6. 2022 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ [PDF, 218.19 kB]
26. 4. 2022 30. 6. 2022 VV - oznámení o konání veřejných projednání a vystavení návrhu: Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů Územního plánu hl.m. Prahy na udržitelný rozvoj území [PDF, 555 kB]
26. 4. 2022 26. 5. 2022 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 [PDF, 85.88 kB]
26. 4. 2022 31. 5. 2022 Závěrečný účet 2021 [PDF, 3 MB]
17. 2. 2022 31. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 2 k 31.12.2021 [PDF, 112.67 kB]
30. 12. 2021 31. 12. 2022 Střednědobý výhled 2023-2024 [PDF, 154.98 kB]
30. 12. 2021 31. 12. 2022 Rozpočet obce 2022 [PDF, 142.9 kB]
17. 12. 2021 31. 12. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č.4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci [PDF, 345.99 kB]
29. 6. 2021 30. 6. 2022 Závěrečný účet obce Přezletice 2020 [PDF, 686.37 kB]
25. 11. 2020 31. 12. 2022 MŠ Přezletice - Střednědobý výhled rozpočtu r.2022, 2023 [PDF, 142.16 kB]
29. 7. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 [PDF, 14.42 MB]
8. 4. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy [PDF, 1.17 MB]
23. 12. 2019 31. 12. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Svazková škola PPJ na roky 2021 a 2020 [PDF, 345.61 kB]
9. 12. 2019 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - č.j. 63920/2019-MZE-16212 [PDF, 388.8 kB]
15. 8. 2019 31. 12. 2030 S platností od 15. 8. 2019 má svazek obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí, zřízenu elektronickou úřední desku na odkazu http://prezletice.cz/school-documents/office-board V listinné podobě je zveřejněná na oficiální úřední desce u objektu Veleňská 48, 250 73 Přezletice. [PDF, 12.24 kB]