Úřední deska

Úřední desku svazkové školy naleznete zde.

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název a anotace
27. 9. 2023 12. 10. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška daň z nemovitých věcí [PDF, 178.04 kB]
25. 9. 2023 11. 10. 2023 Záměr obce - Pronájem Komunitního centra [PDF, 14.39 kB]
18. 9. 2023 25. 10. 2023 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32 [PDF, 236.18 kB]
18. 9. 2023 25. 10. 2023 VV - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26 [PDF, 236.18 kB]
14. 9. 2023 19. 10. 2023 Dražební vyhláška [PDF, 1.77 MB]
14. 9. 2023 1. 1. 2024 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků [PDF, 195.79 kB]
13. 9. 2023 25. 10. 2023 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj [PDF, 233.03 kB]
11. 9. 2023 2. 11. 2023 VV - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF, 290.87 kB]
3. 9. 2023 10. 10. 2023 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 - Z3783/29 a Z 3807/29 [PDF, 297.25 kB]
3. 9. 2023 10. 10. 2023 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 [PDF, 323.49 kB]
2. 6. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 5/2023 [PDF, 113.63 kB]
29. 5. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 4/2023 [PDF, 112.9 kB]
23. 5. 2023 30. 6. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 [PDF, 322.18 kB]
16. 5. 2023 30. 6. 2024 Závěrečný účet obce Přezletice (IČ:00240656) za rok 2022 [PDF, 197.3 kB]
16. 5. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 3/2023 [PDF, 113.17 kB]
14. 3. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023 [PDF, 113.65 kB]
2. 3. 2023 1. 1. 2024 ÚZSVM - Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků ("NIV") aktualizovaný k 1.2.2023 [PDF, 965.28 kB]
3. 2. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření 1/2023 [PDF, 105.31 kB]
28. 12. 2022 31. 12. 2023 Mateřská škola Přezletice - Rozpočet r. 2023 [PDF, 140.85 kB]
28. 12. 2022 31. 12. 2023 Mateřská škola Přezletice - Střednědobý výhled rozpočtu r. 2024-2025 [PDF, 142.4 kB]
20. 12. 2022 31. 12. 2023 Rozpočet obce Přezletice na rok 2023 [PDF, 145.59 kB]
20. 12. 2022 31. 12. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Přezletice [PDF, 159.27 kB]
3. 11. 2022 31. 12. 2023 MZE Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VV Opatření obecné povahy [PDF, 10.35 MB]
15. 8. 2019 31. 12. 2030 S platností od 15. 8. 2019 má svazek obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí, zřízenu elektronickou úřední desku na odkazu http://prezletice.cz/school-documents/office-board V listinné podobě je zveřejněná na oficiální úřední desce u objektu Veleňská 48, 250 73 Přezletice. [PDF, 12.24 kB]

Archiv úřední desky