Obecní vyhlášky

Datum účinnosti Název Soubor
1. 1. 2024 Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství PDF
1. 1. 2024 Obecně závazná vyhláška č. 6/2023 o místním poplatku ze psů PDF
1. 1. 2024 Obecně závazná vyhláška č. 5/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci PDF
1. 1. 2024 Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 pro výpočet daně z nemovitých věcí PDF
1. 1. 2024 Obecně závazná vyhláška č. 7/2023 o místním poplatku ze vstupného PDF
28. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 o systému odpadového hospodářství PDF
29. 9. 2021 Veřejná vyhláška _ Opatření obecné povahy č.1/2021 územní opatření o stavební uzávěře PDF
31. 7. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 1/2020 o nočním klidu PDF
1. 4. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 1/2017, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené svazkem obcí PDF
19. 12. 2016 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Přezletice PDF
19. 12. 2016 Obecně závazná vyhláška obce Přezletice č. 3/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků PDF
22. 4. 2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 - požární řád obce PDF
21. 5. 2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška Obce Přezletice č. 3/2008 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky Obce Přezletice č. 1/2009 PDF
21. 5. 2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů v obci Přezletice PDF

Formuláře

Název Soubor
Dotazník pro uzavření Obchodní smlouvy s VHS Benešov PDF
Editovatelné - Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v obci Přezletice PDF
Evidenční list pro dítě v mateřské škole PDF
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu PDF
Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v obci Přezletice PDF
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu PDF
Přiznání k poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení na vodovod a kanalizaci v obci Přezletice dle obecně závazné vyhlášky Obce Přezletice č. 3/2008 PDF
Smlouva o odběru vody a vypouštění odpadních a srážkových vod PDF
Zájem o účast na slavnostním vítání občánků narozených v roce 2018 PDF
Žádost o povolení kácení dřevin PDF
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů ( domácností ) PDF
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání PDF

Výroční zprávy

Datum účinnosti Soubor
2023 PDF
2022 PDF
2021 PDF
2020 PDF
2019 PDF
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
2014 PDF
2013 PDF
2012 PDF
2011 PDF
2010 PDF
2009 PDF
2008 PDF
2007 PDF
2006 PDF

Ostatní dokumenty obce

Název Soubor
Jednací řád PDF
Ceník služeb OÚ PDF
Ceník - Komunitní centrum PDF
Sazebník pro právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému odpadového hospodářství PDF
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací a služeb občanům PDF
Strategický plán obce PDF
Řád ohlašovny požáru PDF
Kanalizační řád stokové sítě Přezletice PDF
Provozní řád vodovodu Přezletice PDF
Povodňová prohlídka PDF