Územní a stavební podklady

Změna Z2 a standardizace Územního plánu Přezletice (dále „ÚP Přezletice“)

Návrh změny Z2 ÚP Přezletice

Standardizace Územního plánu Přezletice

  • Srovnávací (rozdílový) text platného znění textové části ÚP Přezletice se zapracovaným návrhem změny Z2 ÚP Přezletice a úpravami, vyplývajícími z provedené standardizace platného územního plánu
  • Grafická část výroku
  • Grafická část odůvodnění
  • Autorizace

Územní plán obce

Územní plán obsahuje tyto části:

Územní uzávěra

Odůvodnění obsahuje

Územní studie

Koncepční studie vodovod Přezletice

Přezletice - Na hasičárně, revitalizace sportovně relaxačního areálu

Koncepční studie ČOV Přezletice

Standard veřejného osvětlení obce Přezletice

Obecné podmínky pro tvorbu prostoru mezi domy a prostoru s napojením na veřejný prostor


Technické zásady pro zásahy do místních komunikací

Dendrologický posudek

Uliční plán