Přehled zjištěných druhů živočichů na území obce

Ptactvo

Pozorování v letech 2000-2007
Autor: Roman Pergler, V Podskalí 232, Tel.: 603 743 751

Rod a druh Výskyt
Volavka popelavá příležitostně
Čáp bílý za tahu
Ledňáček říční příležitostně
Kachna divoká stálá
Káně lesní příležitostně
Poštolka obecná stálá
Bažant obecný stálý
Lyska černá stálá
Hrdlička divoká stálá
Kukačka obecná v hnízdní době
Rorýs obecný příležitostně
Žluna zelená stálá
Strakapoud velký stálý
Skřivan polní v hnízdní době
Vlaštovka obecná v hnízdní době
Jiřička obecná v hnízdní době
Konipas bílý v hnízdní době
Rehek zahradní v hnízdní době
Rehek domácí v hnízdní době
Červenka obecná v hnízdní době
Slavík obecný v hnízdní době
Drozd zpěvný v hnízdní době
Kos černý stálý
Mlynařík dlouhoocasý v hnízdní době
Sýkora babka stálá
Sýkora modřinka stálá
Sýkora koňadra stálá
Brhlík lesní stálý
Strnad obecný stálý
Pěnkava obecná stálá
Stehlík obecný v hnízdní době
Vrabec domácí stálý
Špaček obecný v hnízdní době
Straka obecná stálá
Havran polní příležitostně
Sojka obecná stálá
Chřástal polní příležitostně

Fotografie výše uvedených druhů na www.biolib.cz