Prohlášení o přístupnosti

Obec Přezletice se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.prezletice.cz. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Různé formáty souborů

Na stránkách se mohou objevit odkazy na dokumenty ke stažení, které jsou v jiné podobě než hypertextové. Odkazy na takové soubory jsou doplněny informací o jejich formátu a velikosti.

Obvyklé typy souborů ke stažení:

PDF - dokumenty v tiskové podobě, k prohlížení slouží program Adobe Reader
DOC, XLS - dokumenty produktů společnosti Microsoft, volně ke stažení jsou jejich prohlížeče Word Viewer (DOC), Excel Viewer (XLS)

Nepřístupný obsah

Na webových stránkách se mohou nacházet audio a video záznamy, které neobsahují textovou stopu, a to z důvodu nepřiměřené zátěže k jejímu vytvoření.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne: 2.11.2019
Toto prohlášení bylo revidováno dne: 2.11.2019

Pro vypracování prohlášení bylo použito vlastní posouzení provedené subjektem Obec Přezletice vzhledem k požadavkům zákona č. 99/2019 Sb., a metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

Obec Přezletice
Veleňská 48
250 73 Přezletice
e-mail: obec@prezletice.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď, nebo je poskytnutá odpověď neuspokojivá, kontaktujte přímo nadřízený orgán:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz