Místní samospráva

Starosta

Tomáš Říha

Místostarosta

Jan Macourek
Ing. Peter Kubiš

Zastupitelstvo obce

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Tomáš Říhastarosta602 321 535starosta@prezletice.cz
Jan MacourekI. místostarosta602 310 391mistostarosta@prezletice.cz
Ing. Peter KubišII. místostarosta724 095 007kubis.p@seznam.cz
Ing. Arch. Břetislav Lukešzastupitel breta@dimenze11.cz
Mgr. Jitka Zelinkovázastupitel zelinkova.jitka@email.cz
Ing. Dita Vondryskovázastupitel724 327 959kultura@prezletice.cz
Ing. Martin Raibrzastupitel605 229 036martin.raibr@sudop.cz

Finanční výbor

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Mgr. Jitka Zelinková předseda   zelinkova.jitka@email.cz
Ing. Jana Berounská člen    
Ing. Cyril Neumann člen 603 517 242 jezdec@jezdec.cz

Komise pro strategický rozvoj a výstavbu obce

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Martin Raibr předseda 605 229 036 martin.raibr@sudop.cz
Ing. Arch. Břetislav Lukeš člen breta@dimenze11.cz
Tomáš Říha člen 602 321 535 starosta@prezletice.cz
Jan Macourek člen 602 310 391 mistostarosta@prezletice.cz
Ing. Lenka Bulová člen projekty@zahrady-bula.cz
Lenka Brožová člen

Kontrolní výbor

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Dita Vondrysková předseda kultura@prezletice.cz
Mgr.Irena Adkins Ph.D člen
Lucie Říhová člen

Kultura a sport

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Dita Vondrysková vedoucí organizační složky 724 327 959 komunitnicentrum@prezletice.cz