Tipy na výlet

Zámek Ctěnice (1km)

Telefon: 286 853 385
Web: www.muzeumprahy.cz/objekty/zamecky-areal-ctenice-3

Zámek Ctěnice byl vybudován v polovině 16. století na místě původní tvrzi ze 14. století. Posledním soukromým majitelem byl vídeňský velkoobchodník a podnikatel Alexandr Schöller v jehož rodině zůstal majetek plných sto let. Po 2. světové válce byl rodový majetek Schöllerů dekretem prezidenta republiky z 24. listopadu 1945 znárodněn. Od tohoto aktu neprobíhala u budov ani parku pravidelná údržba. Zámecký areál se dostal díky naprosté devastaci na pokraj bezprostředního zániku. Roku 1995 převzala objekt Pražská inforamční služba která jej rozsáhlou rekonstrukcí zachránila. V současné době se zde nacházejí tyto expozice:

  • Za císaře pána... - Habsburkové v českých zemích, 1791 - 1914 - otevřena 28. května 2005. Více jak 300 exponátů a dvě pohyblivá dioramata.
  • Malá expozice o historii a rekonstrukci zámku - otevřena 1. června 2004 v přízemí zámku
  • Malá expozice o historii a současnosti obce Vinoř
  • Kočárovna - stálá expozice kočárů představuje unikátní sbírku kočárů a saní ze sbírek dalších subjektů

V areálu zámku je jízdárna, dětský koutek, zámecký park (otevřený jako zámek a kočárovna) s rozlehlým lesoparkem v okolí, bezbariérový přístup, parkoviště pro kola a auta zdarma v místě, možnost občerstvení v příjemném stylovém prostředí zámecké kavárny.

Zřícenina hradu Jenštejn (2,5km)

Telefon: 326 902 688
E-mail: ompv@ompv.cz
Web: www.ompv.cz, www.jenstejn.cz

Zřícenina hradu s mohutnou válcovou věží stará více jak 600 let. První písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1341. Patří mezi typické produkty stavební huti Václava IV. a je cenným dokladem české gotické architektury z období druhé poloviny 14. století. V gotické věži zříceniny hradu je umístěna stálá expozice z dějin hradu a v hradním domku stálé expozice:
Archeologie v Jenštejně a okolí
Letecká archeologie

Otevírací doba: od začátku dubna do konce října - úterý, čtvrtek, sobota a něděle od 9.00 - 12.00 a od 13.00 - 16.00 hodin. Hrad se nachází ve stejnojmenné obci Jenštejn.

Tvrz Dřevčice (4,2km)

Telefon: 603 267 196
E-mail: vladimir.zenisek@villadreucici.eu
Web: www.villadreucici.eu

Držitelé Dřevčické tvrze jsou poměrně podrobně doloženi písemnými zprávami, což řadí tuto tvrz k nečetným výjimkám mezi českými tvrzemi. První písemná zmínka je z roku 1052. V českém prostředí není zatím známa rovnocenná analogie tohoto typu. Nejstarší etapa tvrze patří k opevněným sídlům s obvodovou zástavbou při hradební zdi, která svým tvarem stojí na přechodu mezi kruhovým a pravoúhlým půdorysem, což řadí Tvrz Dřevčice do doby kolem 14. století. Obec Dřevčice leží severovýchodním směrem od Prahy cca 18 km z Václavského náměstí.

V současné době je Dřevčická tvrz využívána ke kulturním akcím pořádaných pro uzavřené společnosti s programem mapujícím dobu od gotiky po současnost s občerstvením formou cateringu.

Arnoldinovský dům (6,8km)

Telefon: 326 902 688
E-mail: ompv@ompv.cz
Web: www.ompv.cz

Arnoldinovský dům je dnes chráněnou kulturní památkou. Vznikl v 16. století a v následujících letech byl různě stavebně upravován. Název dostal podle Matyáše Arnoldina z Klorenštejna, který zastával funkci sekretáře Dvorské komory. Kromě stálé expozice "Brandýsko v proměnách času" jsou zde pořádány pravidelné krátkodobé výstavy. Otevřeno celoročně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30. Ve středu otevřeno do 18.00.

Zámek Brandýs nad Labem (7,3km)

Telefon: +420 326 904 629, +420 326 904 630
E-mail: kultura@mesto.brandysnl.cz
Web: www.brandysko.cz, www.ludviksalvator.cz (stránky věnované arcivévodovi Ludvíku Salvátoru Toskánskému)

Zámek v Brandýse nad Labem, sídlo císařů a králů, patří k nejvýznamnějším renesančním památkám Čech. Býval letním a loveckým zámkem panovníků a je pevně spjat s hlavním proudem českých dějin. V průběhu šesti století jej navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. Původní gotický hrad ze 14. století se v roce 1547 stal majetkem České královské komory a loveckým sídlem císaře Ferdinanda I.

Významní umělci dvorského okruhu byli autory renesanční přestavby, která zámku přinesla i skvostnou sgrafitovou výzdobu. Město Brandýs nad Labem bylo v roce 1581 povýšeno na královské komorní město, neboť zámek si velmi oblíbil i císař Rudolf II. Z doby renesance se tu dodnes, vedle dalších, gotických a barokních památek, zachoval kamenný most a židovský hřbitov, řada domů na náměstí a sgrafity zdobená katovna.

Od poloviny 19. století zámek patřil rodině Toskánských Habsburků. Syn posledního toskánského velkovévody Leopolda II. arcivévoda Ludvík Salvátor, ve své době významný vědec, zde soustředil obsáhlé sbírky ze svých cest.

Posledním majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie Karel I. Rakouský.

V zámku je celoročně otevřena historická expozice v původních císařských pokojích, Toskánská knihovna a vojenská historická expozice.

Staroboleslavská brána (8,2km)

Telefon: 326 902 688
E-mail: ompv@ompv.cz
Web: www.ompv.cz

V bráně je umístěna stálá expozice "Obraz dějin v archeologických pramenech". Je pro Vás otevřena od 1. května do 30. října v sobotu, neděli a svátky 9 - 12 a 13 - 17 hodin.

Divadlo kouzel Pavla Kožíška (7,3km)

Telefon: 731 176 659, 283 981 935
E-mail: produkce@umeleckaagentura.cz
Web: www.divadlokouzel.cz

Divadlo kouzel Pavla Kožíška je naprosto originální a jedinečné divadlo, které nemá v ČR obdoby. Pilotním pořadem divadla je strhující show pro celou rodinu s názvem Magická esa. Při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představují v neočekávaných rolích přední české modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, vystřelení člověka z děla a na řadu dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy a napětí! Vedle velkolepé show Magická esa je pro nejmenší diváky připraven pořad Hra kouzel a magie, kde se děti učí čarovat jako Harry Potter. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání!

Jezero Lhota (11,8km)

Přírodní koupaliště o velikosti 25 Ha leží v jihovýchodním cípu okresu Mělník na katastru obce Lhota. Pískové pláže jsou obklopeny borovým lesíkem. Pro návštěvníky je k dispozici hygienické zázemí, stánky s občerstvením a hřiště na plážový volejbal. Jezero je vyhlášeným cílem nudistů.

Velkokapacitní parkoviště severně od jezera má velikost cca 2.8 ha a odhadovanou kapacitu 1400 osobních automobilů. Parkoviště má částečně zpevněný (škvárový) povrch, k zastínění parkujících aut jsou na něm vysazovány vzrostlé stromy.

Proboštská jezera (7,7km)

Proboštská jezera leží v rovinaté krajině Polabí, cca 1,5 km severně od Brandýsa nad Labem. Pláže jsou většinou písčité nebo štěrkopísčité a vstup do vody mírný, vhodný i pro děti.

Jedna z pláží slouží zároveň jako koupaliště a platí se zde vstupné. Areál má vlastní parkoviště, hygienické zázemí, převlékárny a nabízí i stánky s občerstvením.


Uvedené informace převzaty z www.turistik.cz, www.villadreucici.net.