Řešení krizových situací


Příprava rodiny na krizové situace

Zjistěte si možná nebezpečí v místě svého bydliště (možnost požáru, povodně, chemické havárie v blízkém podniku apod.) a připravte se na každé z nich. Ve vaší rodině pak pohovořte o tom, co byste dělali v případě nebezpečí. Pro případ krizové situace si připravte telefonní čísla a stanovte místa setkání pro případy nutného rozchodu rodiny. Doporučujeme si procvičit činnosti v krizových situacích (např. formou hry s dětmi).

Své děti seznamte se zvukovými signály varovných systémů a naučte je přivolávat pomoc v krizových situacích. Naučte své děti znát své příjmení, adresu bydliště, a číslo telefonu. Velmi malé děti by měly mít u sebe kartičku s těmito údaji a případně dalšími důležitými informacemi o zdravotním stavu.

Pro zvládnutí požáru v bytě nebo v domě doporučujeme nákup vhodného hasicího přístroje.

Děti v krizové situaci

Děti jsou při krizových situacích zmatené, nervózní a vystrašené. Hledají pomoc u svých rodičů. Zmatek a vystrašenost dospělých se rychle přenáší na děti. Proto vaše činy a jistota jsou jistotou i pro děti.

Při záchranných a likvidačních pracích uložte dítěti pro něj splnitelný jednoduchý úkol a čiňte je za něj zodpovědné.

Snažte se zabránit pocitu dítěte, že krizová situace nastane znovu, že někdo bude zraněn nebo zabit, že rodina bude nenávratně roztržena a že zůstane úplně samo.

Potraviny a pitná voda

Většina domácností má přiměřené množství potravin připravených a uložených pro běžnou spotřebu. Je však účelné vyčlenit část potravin s delší lhůtou trvanlivosti (až 18 měsíců) pro případ mimořádné události. Tyto potraviny by měly být konzumovatelné za studena, nebo po jednoduché tepelné úpravě.

Také zásoba minerálních vod je důležitou součástí připravenosti domácnosti na krizové situace. Tyto však lze nahradit vodou z vodovodu v umělohmotných nebo skleněných nádobách.

Lze doporučit i malou zásobu octa nebo kyseliny citronové a jedlé sody pro roztoky na improvizované roušky při výronech plynů.

Domácí lékárnička

Je významným pomocníkem při ošetřování drobných poranění. Lékárnička by měla mít v domácnosti své stálé místo a měla by být uložena mimo dosah malých dětí.

Doporučený obsah lékárničky:

 • nůžky a zavírací špendlík
 • 3 kusy obvazů
 • náplast
 • rychloobvaz
 • náplast s polštářkem
 • trojcípý šátek
 • gáza hydrofilní skládaná
 • pryžové škrtidlo
 • borová voda 2% 100 ml pro výplach očí a oční kapky
 • injekční stříkačka sterilní 10 - 20 ml k výplachům
 • dezinfekční roztok
 • obinadlo elastické
 • resuscitační rouška
 • léky: Acylpyrin, Paralen; Carbocit; Dithiaden

Nezapomeňte lékárničku 1x za rok doplnit, vyřadit léky a prostředky s prošlou lhůtou použitelnosti.

Příprava dokladů

Často se stává, že v důsledku požáru jsou zničeny důležité rodinné doklady. Tomu lze předejít tím, že rodinné doklady umístíme do kovové schránky, která je schopna odolávat požárům a případně také živelním pohromám. Do schránky je možné umístit také rodinné cennosti. Doporučujeme malé, přenosné pokladny.

Ve schránce by měly být:

 • rodinné doklady (rodný list, oddací list atd.)
 • potvrzení o důchodu a příjmu
 • vkladní knížky, kreditní karty, průkazky k účtům , hotové peníze
 • pojistky
 • důležité platební doklady
 • vysvědčení, výpisy z pozemkové knihy, závěť atd.

V případě krizové situace je nutné mít sebou osobní doklady - občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, technické osvědčení apod. Součástí vašich dokladů by měla být i kartička, na které budou uvedeny informace o vašem zdravotním stavu a jméno osoby, kterou je vhodné informovat, pokud by se vám něco stalo.

Příprava vozidla

Pokud jste vlastníky vozidla, buďte připraveni na případnou evakuaci.

 • v případě ohrožení je vhodné mít vozidlo v blízkosti místa svého bydliště
 • vozidlo mít v dobrém technickém stavu
 • mít v nádrži nebo v zásobě pohonné hmoty alespoň na 100 km
 • mít ve vozidle v pořádku nářadí a náhradní díly
 • zkontrolovaný obsah lékárničky
 • bateriovou svítilnu, nůž a malou lopatku
 • pracovní oděv (montérky, starší oděv apod. a deka jsou důležitou součástí vybavení vozidla)
 • malý hasicí přístroj

Další doporučení

Rozhlasový přijímač

Rozhlasový přijímač v domácnosti je nezbytný pro varování obyvatelstva, k získání informací o hrozícím nebezpečí a získání pokynů k ukrytí nebo evakuaci, které budou vysílány na VKV II a SV.

Je vhodné mít lehce přenosný rozhlasový přijímač, který je nezávislý na připojení elektrického proudu (bateriový), používané baterie by měly mít dlouhou dobu skladovatelnosti.

Hygienické prostředky

Jsou nedílnou součástí každé domácnosti (mýdlo, zubní pasta, kartáčky, ručníky apod.) proto nezapomínejme mít tyto prostředky v zásobě pro případ naléhavé potřeby

Ochranné vybavení

Pro každou domácnost doporučujeme pomocné ochranné vybavení jako je nepromokavý oděv nebo plášť s kapucí a gumové vysoké boty, gumové rukavice (pro případy povodní, chemického poplachu atd.)

Energetické zdroje

Pro výpadek energetických zdrojů je doporučováno náhradní topné zařízení na uhlí, brikety, dříví. Na vaření se doporučuje lihový nebo petrolejový vařič, je možný i vařič na pevný líh. Také lze doporučit vařič na malou plynovou bombu a různé turistické plynové vařiče. Na svícení se doporučuje zásoba baterií pro bateriové svítilny, petrolej pro petrolejové lampy nebo alespoň zásoba svíček. Petrolejové nebo acetylénové lampy nelze použít v krytech.

Ochrana před požárem

Před odchodem z domova na delší dobu uzavřete přívod plynu, vody, vypněte elektrický proud a uhaste oheň.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby - jídelní misky příbor, umělohmotná nebo polní láhev, nůž, provázek, šitíčko, zavírací špendlíky, otvírač na konzervy
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Základní trvanlivé potraviny na 3 dny - dobře zabalený chléb, konzervy, suchý salám, tvrdé sýry, trvanlivé ovoce a zelenina, sušenky, bonbony
 • Nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy atd.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby - toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby a zubní pasta, ručník atd.
 • Osobní léky a další prostředky - doporučuje se tlakový obvaz, léky tišící bolest, snižující horečku, dezinfekční nebo antiseptické prostředky
 • Spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko
 • Náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy
 • Pro děti hračka, knihy a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle
 • Bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač

Nelze brát s sebou objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol, zbraně, jedovaté látky a zbytečné věci.

Zásady při opuštění bytu

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo nebo úkrytové zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Úkrytové zavazadlo

Obsah úkrytového zavazadla:

Jako úkrytové zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo by mělo být označeno jménem a adresou. Do zavazadla se ukládají:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda (především pro ukrytí v IÚ)
 • předměty denní potřeby, jídelní miska, příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilna
 • náhradní prádlo, spací pytel nebo přikrývka
 • kapesní nůž, šití a další drobnosti