Koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí od 1.1.2024

S účinností od 1.1.2024 má obec nově stanovené koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí. Stanové jsou koeficienty 2; 3,5 a 4. Více informací včetně vyznačených oblastí v mapě naleznete v obecně závazné vyhlášce č. 1/2023 ze dne 27.9.2023 (dokumenty OÚ)