Veřejné hlasování o nové podobě obecního úřadu

Obec Přezletice si Vás dovoluje informovat, že vyzvala architekty ke zpracování návrhu podoby „nového obecního úřadu“, a občané z Přezletic mají nyní možnost si vybrat, který návrh považují za nejlepší a měl by být realizován.

Architektonické návrhy zpracovali 4 architektonické společnosti. Postupně si dle abecedního řazení budeme představovat.

Dimenze 11 s.r.o.
Kolpron cz s.r.o.
LIMEN Architects
RUBY Project Management s.r.o

Podmínky hlasování
 • Občan s trvalým pobytem v Přezleticích
 • V době hlasování dosáhl věku min 15 let (ke dni 27.5.2024)
Jak bude hlasování probíhat?
 • Osobně v Komunitním centru, kde budou návrhy vystaveny
 • Každý hlasující obdrží 2 žetony, kterými může hlasovat pro jednotlivé návrhy
 • Oba žetony lze použít pro jeden návrh nebo hlasovat jednotlivě
Kdy je možné hlasovat?
27.05.2024 pondělí od 17:00 do 19:00 hodin
29.05.2024 středa od 17:00 do 19:00 hodin
31.05.2024 pátek od 17:00 do 19:00 hodin
03.06.2024 pondělí od 17:00 do 19:00 hodin
05.06.2024 středa od 17:00 do 19:00 hodin
07.06.2024 pátek od 17:00 do 19:00 hodin
10.06.2024 pondělí od 17:00 do 19:00 hodin
Jak bude probíhat vyhodnocení?
 • Po ukončení soutěže (v pondělí 10.6.2024) budou prostory uzavřeny a za přítomnosti zástupců obce Přezletice a zástupců společnost BHM Real Estate Delta a.s., která následně zajistí realizaci stavby, budou hlasy občanů sečteny.
 • Dle hlasování občanů bude návrhům přiděleno 40-30-20-10 bodů, v pořadí podle preferencí občanů
 • Společnost BHM Real Estate Delta a.s. návrhům dle svých preferencí přidělí 30-20- 10-0 bodů.
 • Body na základě hlasování veřejnosti a společnosti BHM Real Estate Delta a.s. se sečtou
 • Pokud v součtu získá nejvíce bodů návrh, který získal nejvyšší počet hlasů od občanů, stává se tento vítězným
 • Pokud by se návrhem nejvyšším počtem bodů v součtu stal jiný návrh než ten, který získal nejvyšší hodnocení od občanů, uskuteční se projednání těchto dvou návrhů s veřejností, kde budou oba architekti mít možnost znovu prezentovat své návrhy a veřejnost bude mít možnost diskutovat preference se zástupci obce a společnosti BHM Real Estate Delta a.s. BHM Real Estate Delta a.s. na základě tohoto projednání bude mít možnost přehodnotit své bodování. Dle výsledku veřejného projednání a rozhodnutí společnosti BHM Real Estate Delta a.s. o jejím bodování bude určen vítězný návrh.

Tento postup vyhodnocení schválilo zastupitelstvo obce Přezletice dne 14.3.2024, usnesením č. 10.

Soutěžní návrhy

Návrh č.1

Autoři: Ing. arch. Břetislav Lukeš | Dimenze 11 s.r.o.

Panel 1 [6 830 kB]
Panel 2 [7 462 kB]
Portfolio [15 225 kB]
Popis stavby [73 kB]

Návrh č.2

Autoři: Petr Starčevič a Petr Macek | Architektonická kancelář Kolpron cz s.r.o.

Panely [13 543 kB]
Portfolio [20 590 kB]

Návrh č.3

Autoři: Ing. arch. Eva Novotná, Ing. Jaroslav Janda, Ing. Jiří Menda | LIMEN Architects

Panel 1 [2 493 kB]
Panel 2 [2 733 kB]
Portfolio [13 094 kB]

Návrh č.4

Autoři: Ing. arch. Karol Lakatoš | RUBY Project Management s.r.o.

Architektonický koncept [13 122 kB]