Elektronická podatelna

Obec Přezletice má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Adresa elektronické podatelny

podatelna@prezletice.cz

Seznam povolených formátů datových zpráv

  • formát *.txt (prostý text)
  • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  • formát *.jpg, *.gif (grafický formát)